ART YAPI SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

WHATSAPP AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Art Yapı Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Art Yapı’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Art Yapı, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Art Yapı’ya aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Şerifali Mah. Turgut Özal Blv. İstanbul Ticaret Blok No: 170 İç kapı No:1 Ümraniye / İstanbul

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0 (216) 415 45 49

0 (532) 166 13 65

 1. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

“www.arthijyen.com” internet sitesi üzerinden Art Yapı’ya ait Whatsapp konuşma ekranına bağlanan;

Ziyaretçi: www.arthijyen.com internet sitesine çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Art Yapı tarafından oluşturulan www.arthijyen.com internet sitesi üzerinden Whatsapp konuşma ekranına bağlanan Ziyaretçiler hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad- Soyad

İletişim Verisi

Telefon

Diğer

Mesaj İçerikleri

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi Talep / Şikâyetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

(Art Yapı ile iletişime geçme talebinin karşılanması, bu kişilere bilgi verilmesi amaçlarıyla)

İletişim Verisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

(Art Yapı ile iletişime geçme talebinin karşılanması, bu kişilere bilgi verilmesi amaçlarıyla)

Diğer İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

(Art Yapı ile iletişime geçme talebinin karşılanması, bu kişilere bilgi verilmesi amaçlarıyla)

 1. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar kapsamında ve 4. maddede yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ve ayrıca sunucu hizmeti alınan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Whatsapp hattımız üzerinden şirketimiz ile iletişime geçmeniz halinde Whatsapp aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Öte yandan, Whatsapp üzerinden kaydetme, depolama, değiştirme, aktarma gibi her türlü işleme faaliyeti gerçekleştirilirken Whatsapp sunucularının yurt dışında bulunduğunu hatırlatırız. Bu hususta Whatsapp aracılığıyla işlenen verilerin kontrolü bakımından Art Yapı’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Art Yapı’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Art Yapı’ya iletmeniz durumunda Art Yapı, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Art Yapı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Art Yapı’ya iletebilirsiniz. Bu çerçevede Art Yapı’ya Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.arthijyen.com adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • Şerifali Mah. Turgut Özal Blv. İstanbul Ticaret Blok No: 170 İç kapı No:1 Ümraniye / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • E-posta hesabınızı daha önce Art Yapı’ya sunmuş olmanız şartıyla [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderebilir veya noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı