ART YAPI SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 1. TARAFLAR

Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar, Art Yapı Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Art Yapı’’) Web Sitesi’ni ziyaret eden, erişim sağlayan Kullanıcılar için geçerli olacaktır.

 1. TANIMLAR

Web Sitesi: “www.arthijyen.com” adresini ifade etmektedir.

Kullanıcı: Web Sitesi’ne çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve çevrimiçi işlemler yapan, iş bu Kullanım Koşullarında belirtilen koşullar dâhilinde Web Sitesi’nden yararlanan kişidir.

Taraflar: Art Yapı ile Kullanıcıyı ifade eder.

Kullanım Koşulları: Elektronik ortamda sunulan işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları”, Kullanıcıların web sitesini ziyaret etmesi, web sitesi üzerinde çevrimiçi işlemler yapması esnasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: Art Yapı tarafından web sitesi üzerinden Kullanıcılara ait kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kişisel verilerin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, Kullanıcıların erişime açık olan metni ifade etmektedir.

Aydınlatma Metni: “www.arthijyen.com” web sitesinde yer alan Aydınlatma Metnini ifade etmektedir.

 1. KONU VE GENEL HÜKÜMLER
  1. İşbu Kullanım Koşulları, Web Sitesi’ne yalnızca Türkiye’den erişen Kullanıcılara ilişkindir. Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne Türkiye dışında erişmesi halinde bulundukları lokasyona göre farklı kullanım koşulları geçerli olacaktır.
  2. İşbu Kullanım Koşulları, Web Sitesi’ni ziyaret eden kişilerin erişimine imkân verecek şekilde Web Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcılar işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmediği takdirde Web Sitesi’ne erişim sağlamaktan vazgeçmelidir.
  3. Art Yapı, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulları’nda ve Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Art Yapı, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşulları’nda ve Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili Web Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  4. Kullanıcı, web sitesini kullanmaya devam ederek web sitesi üzerinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, işbu değişiklikleri kabul etmediği takdirde web sitesinin kullanımından vazgeçmelidir. Kullanıcı web sitesini kullandığı müddetçe işbu Kullanım Koşullarında yer alan hükümleri ve web sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerdeki değişiklikleri takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Art Yapı tarafından “www.arthijyen.com” web sitesindeki tüm içerik; sadece Kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Art Yapı, bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve içerikleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla bulundurmakla birlikte her türlü içeriğin eksik olup olmadığı ile güncelliğini taahhüt etmez. Web Sitesinde yayınlanan bilgi ve içeriklerin kullanımından dolayı her türlü risk kullanıcıya ait olup, Art Yapı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Yine bu Web Sitesinin, kullanıcının bilgisayar ve/veya diğer yazılım araçlarına virüs ve benzeri nedenlerle zarar vermesi halinde Art Yapı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığı, Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.
  2. Art Yapı, Web Sitesi’nde sunulan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Web Sitesi’ndeki bilgi ve içerikleri Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı;

  1. Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde ve yazışmalarda kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, işlemleri ve yazışmaları yürütürlerken işbu Kullanım Koşullarının hükümlerine, Web Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceklerini, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlem ve yazışmalara ilişkin hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, sunulan bilgi ve içeriklerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda üçüncü kişilerin/kurumların Art Yapı’ya yönelteceği maddi zararları Art Yapı’nın kendisine rücu edebileceğini,
  2. Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırı, hakaret içerikli mesajlar göndermemeyi, Art Yapı ve/veya Art Yapı çalışanlarını taciz ve tehdit etmemeyi, bu durumun Art Yapı tarafından tespit edilmesi halinde ise Kullanıcı adına gerekli hukuki ve cezai sürecin başlatılabileceğini,
  3. Web Sitesi’nde sunulan hizmetlere Art Yapı tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Art Yapı’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
  4. Web sitesinde Art Yapı tarafından sunulan içeriklerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini, aksi davranışları neticesinde Art Yapı’nın uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulacağını,
  5. Web Sitesi’ne zarar verecek veya Art Yapı’dan başkaca gerçek ve/veya tüzel kişi, marka/unvan/internet siteleri/mobil uygulamaları/blog ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulundurmayacağını, paylaşmayacağını, bu sebeplerden dolayı Art Yapı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir hukuki cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun Kullanıcıya ait olduğunu,
  6. “www.arthijyen.com” Web Sitesi’nden Art Yapı’nın kontrolünde olmayan başkaca web sitelerine/sosyal medya platformları veya içeriklere linkler verilebileceğini, bu linklerin bahsi geçen web sitesini veya Art Yapı’yı destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımadığını, söz konusu web siteleri/sosyal medya platformlarında gerçekleşen faaliyetler üzerinde Art Yapı’nın herhangi bir kontrolünün bulunmadığını, web sitesi üzerinden link verilen internet sitelerinde 3. kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden Art Yapı’nın sorumluluğunun bulunmadığını, Art Yapı’nın herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir bilgi içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olmadığını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Kullanıcıların işbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından Art Yapı sorumlu tutulamaz. Kullanıcıları Web Sitesi’ni ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Kullanım şartlarına aykırılık halinde Art Yapı, her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.
 1. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI
  1. “Art Yapı ” markası ve logosu, www.arthijyen.com Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bunlara ilişkin olarak Art Yapı tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin telif hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakkı Art Yapı’ya aittir.
  2. Kullanıcı, Art Yapı’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını Art Yapı’nın veya bağlı şirketlerinin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’nin bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Art Yapı’nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya Art Art Yapı’nın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Art Yapı’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 2. GİZLİLİK
  1. Art Yapı, Web Sitesi üzerinde sunduğu hizmetler kapsamında, Kullanıcının Art Yapı ile etkileşime geçmesi, Web Sitesi üzerinde sunulan içeriklerden yararlanabilmesi ve bilgi güvenliği ve/veya Kullanıcılar tarafından yapılan işlemlerin teyidi ya da Kullanıcılar tarafından sunulan bilgi ve içeriklerin işleme alınabilmesi için Kullanıcının kişisel verilerini işleyebilir ve kendi veri kayıt sistemine kaydedebilir.
  2. Art Yapı, Kullanıcı'nın sunulan içeriklerden yararlanabilmesi için Web Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerinin KVKK da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Art Yapı, Kullanıcıların Web Sitesi ve/veya Web Sitesi üzerinde bulunan formlar üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanmayacak ve operasyonların devamı için gerekli kişi/kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Ancak yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde, Art Yapı’nın ve/veya Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ve mevzuat gereklilikleri ölçüsünde olmak üzere resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
  3. Kullanıcıya ait kişisel verilerin Art Yapı tarafından hangi amaçlarla işleneceği, kişisel verilerin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları içerir Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden Art Yapı’ya sağladığı kişisel verilerinin hangi amaçla işlenebileceği, ne kadar süre ile saklanacağı gibi yükümlülüklerin belirtildiği Aydınlatma Metni işbu Kullanım Koşulları'nın ayrılmaz bir parçasıdır.
  4. Art Yapı tarafından işbu Kullanım Koşullarının 4.8. maddesinde bahsi geçtiği şekilde birtakım web sitelerine/sosyal medya platformları veya içeriklere linkler verilmesi ve/veya yönlendirme yapılması halinde, bu tür üçüncü taraf sitelerinin veri toplama, işleme, aktarma ya da içerikleri ile ilgili Art yapı’nın hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü bulunmamaktadır.
 3. MÜCBİR SEBEPLER
  1. Mücbir sebep, yasal düzenlemelerle kabul edilen hallere ilave olarak, salgın hastalık, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Art Yapı’nın kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engelleyen olaylar olarak yorumlanacaktır.
  2. Art Yapı, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu Kullanım Koşullarındaki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Art Yapı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 4. KULLANIM KOŞULLARININ BÜTÜNÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz, uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Web Sitesi’nin kullanım koşul ve haklarından doğacak tüm uyuşmazlıklar için Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK
  1. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne erişim sağlamasından itibaren Taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
  2. Web Sitesi’ni ziyaret eden Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öne sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı